-
Právnická fakulta UPJŠ
Milé študentky a milí študenti právnych kliník!

Pracovisko právnych kliník vás v spolupráci s COMMUNE - spolok priateľov práva o.z. pozýva na workshop právnych kliník, ktorého nosnou témou je: Elektronizácia právnických povolaní - výzva, na ktorú sa treba pripraviť.

Cieľom workshopu je sprostredkovať študentom a študentkám právnych kliník nové poznatky, praktické rady a skúsenosti našich pozvaných hostí s nasledujúcimi čiastkovými otázkami súvisiacimi s problematikou elektronizácie: 

  • význam a účel elektronizácie výkonu právnických činností,
  • autorizácia elektronických dokumentov,
  • portál slovensko.sk a eŽaloby,
  • elektronické schránky - zriadenie a aktivácia, nastavenia a práca so schránkou,
  • odlišnosti pri elektronickej komunikácii (doručovanie, plynutie lehôt, konanie o neúčinnosť doručovania),
  • povinne elektronické konania a portál eŽaloby,
  • zaručená konverzia,
  • elektronické služby: elektronický súdny spis, Register poverení, Obchodný register.
plagat workshop

HOSTIA

JUDr. Martin FRIEDRICH / advokát
JUDr. Tomáš ILLEŠ / advokát, podpredseda SAK

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Kedy?          20. november 2019 od 14.00 do 16.30 hod.
Kde?            pojednávacia miestnosť UPJŠ Právnickej fakulty, Kováčska 30, suterén
Pre koho?   Workshop je určený pre študentky a študentov právnych kliník 

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte:
JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD. - dominika.beckova@upjs.sk


Tešíme sa na Vašu účasť!