14.11.2019
Dňa 6. novembra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty Karlovej univerzity konala konferencia ,,Odborné praxe studentů na právnických fakultách v České a Slovenské republice‘‘, na ktorej diskutovali zástupcovia slovenských a českých právnických fakúlt o praktickom vzdelávaní študentov práva.

Nosnou témou tohtoročného, v poradí už druhého stretnutia, boli odborné stáže študentov práva a Street Law program. Konferencie sa za našu fakultu zúčastnili JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD. a JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., ktorí predstavili fungovanie stážovej kliniky a Street Law kliniky na našej fakulte.

Z diskusie vyplynulo, že realizácia praktických predmetov na právnických fakultách je v súčasnej dobe veľmi dôležitým prvkom vzdelávania budúcich právnikov, ktorý ich pripravuje na výkon ich budúceho povolania. Preto sa v rámci činnosti Pracoviska budeme naďalej snažiť rozvíjať a zlepšovať klinické vzdelávanie, ktoré dáva študentom možnosť získavať praktické zručnosti a skúsenosti.

Kolegom z Centra právních dovedností PF UK ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalší ročník! 

Konferencia
Konferencia
Konferencia