20.11.2019
Vrátili sme sa k tradícií organizovať krátke workshopy určené pre študentov a študentky právnych kliník na témy, ktoré považujeme za aktuálne a prínosné pre ich budúcu prax.

Témou prvého workshopu, ktorý sa konal 20. novembra 2019, bola "Elektronizácia právnických povolaní - výzva, na ktorú sa treba pripraviť." Problematiku prišiel predstaviť advokát a člen Pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie Slovenskej advokátskej komory - JUDr. Martin Friedrich. Druhým diskutujúcim bol náš kolega z Pracoviska právnych kliník, advokát a zároveň podpredseda Slovenskej advokátskej komory - JUDr. Tomáš Illeš. Obom ďakujeme za ich čas a užitočné informácie.

 

Tešíme sa z účasti našich klinikárov a v ďalšom semestri pre vás opäť niečo zaujímavé a užitočné pripravíme.

Workshop elektronizacia
Workshop elektronizacia
Workshop elektronizacia
Workshop elektronizacia
Workshop elektronizacia
Workshop elektronizacia
Workshop elektronizacia