05.10.2021
Študenti a študentky práva pomáhajú pri riešení právnych problémov klientov.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice a mestskou časťou Košice – Staré Mesto pripravila pre Košičanov a Košičanky projekt Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania a občianky mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Študentská právna poradňa je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov a študentiek práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nemôžu si dovoliť profesionálnu pomoc advokáta. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.

Študentská právna poradňa prijíma najmä prípady z oblasti občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva a správneho práva. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy z oblasti trestného práva.

Počas zimného semestra bude Študentská právna poradňa realizovať svoju činnosť v mesiacoch október – december 2021. V letnom semestri bude Študentská právna poradňa fungovať v mesiacoch február – apríl 2022.

Záujemcov a záujemkyne o Študentskú právnu poradňu radi privítame na dvoch adresách:

  • Miestny úrad mestskej časti Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto (prízemie),

OTVÁRACIE HODINY: každý pondelok v čase 14:00 – 16:00. Začíname od 4. októbra 2021. Predpokladaný koniec fungovania je 6. december 2021 alebo ak sa naplní kapacita poradne. 

  • Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (prízemie),

OTVÁRACIE HODINY: každý utorok v čase 14:00 – 16:00. Začíname od 12. októbra 2021. Predpokladaný koniec fungovania je 14. december 2021 alebo ak sa naplní kapacita poradne.

 

Pre bližšie informácie o Študentskej právnej poradni si pozriete priamo sekciu Študentskej právnej poradne:  ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA PRE OBYVATEĽOV MESTA KOŠICE | PravneKliniky.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na dominika.beckova@upjs.sk.

Tešíme sa na Vás!