17.02.2022
Študentská právna poradňa bude fungovať v mesiacoch február – apríl 2022.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice a mestskou časťou Košice – Staré Mesto pripravila pre Košičanov a Košičanky projekt Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania a občianky mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Študentská právna poradňa pre obyvateľov je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov a študentiek práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nemôžu si dovoliť profesionálnu pomoc advokáta. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.

Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v nasledujúcich právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.

Otváracie hodiny pre záujemcov o Študentskú právnu poradňu:

  • Miestny úrad mestskej časti Košice – Staré Mesto
    • každý utorok od 22.02.2022 v čase 14:30 – 16:00
    • každú stredu od 23.02.2022 v čase 14:30 – 16:00
  • Magistrát mesta Košice
    • na stretnutie je potrebné sa vopred objednať
    • záujemcovia sa môžu objednávať telefonicky prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu (tel. č. +421 55 6419385) od 21.02.2022

 

Predpokladaný koniec fungovania Študentskej právnej poradne je 27. apríl 2022 alebo ak sa naplní kapacita poradne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na dominika.beckova@upjs.sk.

Tešíme sa na Vás!

Infoplagat