13.11.2019
Street law program UPJŠ Právnickej fakulty získal ocenenie za kvalitnú a profesionálnu spoluprácu .

V utorok 15. októbra 2019 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku samostatného slovenského väzenstva a 50. výročia zriadenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca. Právna klinika pre vybrané komunity/STREET LAW pod záštitou UPJŠ Právnickej fakulty už 15 rokov realizuje vzdelávací program Právo na každý deň v tomto ústave. Pri tejto príležitosti boli za dlhoročnú spoluprácu udelené ocenenia – pamätná plaketa Ústavu Košice - Šaca a ďakovný list UPJŠ Právnickej fakulte do rúk doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD., prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Ocenenie bolo tiež udelené JUDr. Daniele Lamačkovej, koordinátorke programu Právo na každý deň a vyučujúcej Street law kliniky a JUDr. Bc. Dominike Beckovej, PhD., supervízorke právnej kliniky. 

 

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým našim súčasným aj bývalým študentom Street law kliniky, ktorí svojou prácou klinike prispeli k šíreniu dobrého mena programu a našej fakulty. Bez vás naši streetlawyeri by to nešlo.

 

Ďakujeme!

 

kk
odovzdavanie certifikatov
prihovor prodekana
prihovor pedagog
odovzdanie certifikatov
prihovor generalny riaditel
oslava 50. vyrocie