24.01.2020
V dňoch 6.-7. decembra 2019 sa JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. zúčastnila medzinárodného workshopu Teaching refugee and migration law.

Workshop sa uskutočnil na pôde Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ktorá ho zorganizovala spoločne s Európskou spoločnosťou pre medzinárodné právo (ESIL) a Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov. Workshop viedli celosvetovo uznávaný odborník na klinické vzdelávanie, prof. Richard Grimes, spoločne s odborníčkou na inovatívne formy vzdelávania a zážitkovú pedagogiku, JUDr. Simonou Trávníčkovou, Ph.D.. Obsah workshopu bol venovaný inovatívnym formám výučby teoretických poznatkov, možnostiam nadobúdania praktických skúseností a poskytovania spätnej väzby pre študentov, ako aj od študentov. Tréning bol rovnako zameraný na formy a možnosti vytvorenia predmetov klinického vzdelávania, v rámci ktorého prezentovala JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. Kliniku azylového práva a formu spolupráce Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach s externým prostredím, ako je občianske združenie Liga za ľudské práva. 

workshop azyl
workshop azyl
workshop azyl
workshop azyl